Samlandet

Att samla kan vara roligt men om det går så pass långt att hemmet belamras med saker och inte längre kan vara ett hem har det gått alldeles för långt. Det kan då vara tecken på ett sjukligt samlande. Under hösten år 2013 fick denna form av samlande en helt egen diagnos vid namn hoarding disorder. Detta tillstånd har symptom av bland annat impulsiva köp. Personen har också mycket svårt för att göra sig av med saker och fyller ofta hemmet från golv till tak. Tidigare räknades sjukdomen till tvångssyndrom men så är alltså inte fallet längre.

Det finns i dag flera psykologer och forskargrupper som valt att fokusera just på denna typ av samlande. De vill också undersöka hur genetik kan påverka, samt se om personerna som lider av sjukdomen kan få någon effekt av KBT-behandling.

Olika typer av samlare

Många psykologer hävdar att det är mycket viktigt att man kommer ihåg att skilja de olika samlartyperna åt. Ett vanligt samlande är inte sjukt. Detta samlande kännetecknas ofta av att samlaren har ett bestämt tema denna följer i sin samling. Ofta är dessa typer av samlare väldigt ordningsamma. De planerar inköp till samlingen och de håller också en mycket bra ordning på de saker som finns i samlingen. Ofta är samlingen organiserad på något sätt och personen väljer ut vilka saker denne vill köpa. När man ser på en person som har en sjuklig variant av samlande kan man med en gång se att denne beter sig på ett helt annat sätt. Psykologer menar ofta att de har en helt annan typ av personlighet än vad en vanlig samlare har. Hos en person med ett sjukligt samlande har samlingen ingen struktur och inköpen är inte planerade. En samlare av denna typ kan i princip samla på allt från trasiga papper till leksaker. Många gånger finns det inte något behov i hemmet av de saker den sjuka samlaren tar hem men denne känner att föremålet kan vara bra att ha och därför kan denne inte göra sig av med det.

Ofta är samlaren väldigt impulsiv. Saker köps hem ofta och samlaren tänker inte det minsta på om ett behov av saken finns. Det finns heller inga tankar på om det varken finns plats eller ekonomi för saken. Ofta ligger de köpta sakerna också helt oorganiserat i hemmet. Detta innebär att en sjuk samlare inte kan använda sina möbler samt hemmet i övrigt till det som det är tänkt att användas till. Det kan ligga saker på hela golvet, sängen kan vara full, badkar och dusch är ofta oanvändbara och det städas mycket sällan i samlarens hem eftersom denne har svårt att göra sig av med saker och dessutom är det svårt att städa när allt ligger huller om buller.

Tecken på sjukligt samlande

Det finns ett par tecken att ett samlande håller på att gå överstyr och här tar vi upp några av dessa.

Personen har svårt att kasta saker

En sjuklig samlare kan ha svårt för att kasta saker oavsett hur mycket föremålet är värt. Denna svårighet ska vara ett tag, inte bara under en dag.

Personen känner starkt obehag

En person med sjukligt samlande kommer att känna ett stort obehag av att skiljas från sakerna. Personen ska alltså känna ett behov av att behålla saken och må bra av att behålla den.

Det blir fullt i hemmet

Om hemmet blir överbelamrat av saker, i de fall ingen annan plockar undan och håller efter kan man misstänka att samlaren faktiskt har gått överstyr

Men, det finns hjälp att få. Många gånger kan terapi av olika slag hjälpa mycket bra.